top of page
pencil-5052673_edited.jpg

Våre partnere

Som HWreuse! kunde bidrar du til en bedre hverdag for mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet.
 

Tangent (Fønix Arbeidsinkludering AS) er en samarbeidspartner for næringslivet innen logistikk, catering, bakeri, trevare-produksjon og vaskeri. Alt vi leverer produseres under merkenavnet Tangent og utføres av mennesker med behov for varig tilrettelagt arbeid. 

For HWreuse! utfører TANGENT vask, sortering, klipp og lagring av tekstiler.

                                                     
                                          www.tangent.as

tangent_logo.png
tangent_klipp.jpg
bottom of page