top of page

Returordning for brukte yrkesklær fra helsesektoren!

GJENBRUKSSPESIALISTEN

HWreuse! har spesialisert seg på resirkulering av yrkesklær fra helsesektoren, gjennom gjenbruk, redesign og materialgjenvinning.

 

Bransjen forbruker store mengder tekstiler. Disse finner sjeldent veien til tradisjonelle returpunkter for klær, og blir som regel avhendet som restavfall.

1 kg tekstiler til gjenbruk, sparer miljøet for 5 kg CO2!

 

HWreuse! forlenger livsløpet til allerede produserte tekstiler. Alle prosessene foregår i Norge, og gir oppdrag til bedrifter som driver med arbeidsinkludering (ASVO-bedrifter) og lokale skreddere.

I 2022 skal vi samle inn minimum:

5 000 KILO

I 2022 skal vi resirkulere minimum:

90%

Gjennom ombruk, redesign og materialgjennvinning

Ønsker du å bidra til et bedre miljø?

Send oss dine gamle arbeidsklær.! 
Les mer her.

Her kan du se noen av produktene vi lager

Se produkter her.

Prosessen - kort forklart:

innsamling.png

Brukte tekstiler returneres til vårt mottak i Sandefjord

kvalitet.png

Tekstilene blir vasket, sortert og klargjort for produksjon

produksjon.png

Tekstilene blir reparert eller redesignet til nye produkter.
Reststoffer blir tatt vare på for videre behandling.

produkter.png

Tekstilene kommer tilbake til markedet enten som nye produkter eller som second hand.

bottom of page