top of page
backdrop-72250.jpg

Om Oss

HWreuse! er en returordning for brukte yrkesklær fra helsesektoren.

HWreuse! skal bli den ledende verdikjeden for resirkulering, gjenbruk, reparasjon og second hand, av tekstiler fra sektoren. 

Prosjektet skal blant annet utvikle rammeverk for effektiv innsamling og sortering, og kriterier for optimal utnytelse av alle innsamlede tekstiler og reststoffer. 

HWreuse! er et miljøprosjekt fra healthworkers.no

Prosjektet er støttet av SkatteFUNN

bottom of page