top of page

Forskning

Prosjektet skal resultere i utvikling av ny kunnskap som muliggjør nytt rammeverk for innsamling, sortering, reparasjon, redesign og resirkulering av brukte tekstiler innen helsesektoren.

 

Vi skal utvikle løsninger for effektiv bruk av innsamlede materialer, spesielt utvikling og plassering av maler for redesign, samt adressere barrierer for innføring av sirkulær verdikjede i næringslivet.


Prosjektets resultater legger grunnlaget for utvikling av ny tjeneste for gjenbruk av brukte tekstiler.

HWreuse! er er miljøprosjekt fra Health Workers AS.

Porsjektet er støttet av SkatteFUNN.

bottom of page